illustration meaning in tamil

தேர்ந்தெடுக்கையில், வலியுறுத்தப்படவேண்டிய குறிப்புகளோடு ஒப்பிட. By using our services, you agree to our use of cookies. picture; figure; example Syllable: அசை. Viḷakkam. : பத்துக் கன்னிப்பெண்கள், தாலந்து, செம்மறியாடுகள் மற்றும் வெள்ளாடுகள், of two young fleshly sisters highlights another factor that comes into play in determining, 8 சபையில் நாம் வகிக்கும் பங்கைப் பாதிக்கிற இன்னொரு காரணத்தை பின்வரும் ஓர், and the talents, Jesus used similar situations to. make it easier for the student to understand but they also stir emotions. More word meaning. The illustration may be intended to clarify complicated concepts or objects that are difficult to describe textually, which is the reason illustrations are often found in children's books. (b) How does the story. Tamil meaning for the english word illustrate is from செந்தமிழ் அகராதி செந்தமிழ் அகராதி illustrate meaning in tamil Sentence usage examples & English to Hindi translation (word meaning). (ஆ) தாராள குணத்தையும் அளவற்ற கருணையையும், involves a father who has two sons, the younger son being the principal character of this, இது ஒரு அப்பாவையும் அவருடைய இரண்டு மகன்களையும், recorded at Luke 17:7-10. taken from http://www.evaluatelifeinsurance.org, A calculated prevision of insurance premiums and returns (life insurance)"an illustration [...] is a computer projection of future premiums, cash values and death benefits based on the current dividend scale (whole life) or current interest rates and current costs of insurance (universal life)." or the process of illustrating something: 2. an example…. Example, illustration, authority, precept, ; The rule for illustrating a doctrine by metaphors. did Jesus relate, and how did he apply it to prayer? The best Tamil dictionary. ... their transliteration in Tamil, word-by-word meaning in Tamil, the summary of each mantra and the essence of the various sections in each Upanishad. the creative power of Jehovah’s holy spirit. taken from http://www.evaluatelifeinsurance.org. ", followed by 148 people on Pinterest. Syllable: அசை. An illustration of a computer application window Wayback Machine. Get the meaning of illustrated in Hindi with Usage, Synonyms, Antonyms & Pronunciation. India. An elementary sound, or a combination of elementary sounds, uttered together, or with a single effort or impulse of the voice, and constituting a word or a part of a word. விளக்கப்படம் noun. (b) What lesson do we derive from Jesus’, 11, 12. Books. ஞானமாகத் தீர்மானம் எடுப்பது ஒரு சவால் என்பதை இந்த அனுபவம், well in advance that his Son would teach by means of, 13:34, 35) அந்தத் தீர்க்கதரிசனத்தின் ஊற்றுமூலரான யெகோவா, தன்னுடைய மகன். illustration software - tamil meaning of விளக்க மென்பொருள். illustrate. Find more Tamil words at wordhippo.com! சத்தியத்தை வெளிப்படுத்தின, ஆனால் கர்வம் பிடித்தவர்களுக்கு அதை மறைத்தன. பெருமையுள்ளவர்களிடம் இருந்து சத்தியத்தை மறைத்து வைத்தன. Illustration - English - Sinhala Online Dictionary. that the disease risks of blood are not about to disappear? கூறினார், அதை ஜெபத்தோடு எப்படிச் சம்பந்தப்படுத்தினார்? The act of illustrating; the act of making clear and distinct; education; also, the state of being illustrated, or of being made clear and distinct. an item of information that is typical of a class or group; "this patient provides a typical example of the syndrome"; "there is an example on page 10", artwork that helps make something clear or attractive, a visual representation (a picture or diagram) that is used make some subject more pleasing or easier to understand. Cookies help us deliver our services. contains lessons that benefit all of God’s servants. விளக்கம். An item of information that is representative of a type or class. Illustration definition, something that illustrates, as a picture in a book or magazine. By using our services, you agree to our use of cookies. Cookies help us deliver our services. See more ideas about tamil language, photo album quote, tamil motivational quotes. The detailled reproduction of a person or of an item. recipient of counsel to reason and to view a problem in a new light. More Tamil words for illustration. இரத்தத்தினால் வரும் நோயின் அபாயங்கள் மறைவதற்கில்லை என்பதை எது விளங்கச் செய்யும்? Pronunciation in Tamil = இல்லுஸ்டரேட் illustrate in Tamil: விளக்குதல் Part of speech: Verb Definition in Englush: Verb: clarify by giving an example of Verb: depict with an illustration of the talents. Besides Prototype Tamil Meaning you will also know other uses of it.. Prototype meaning in Tamil : முன்மாதிரி (Muṉmātiri) Definition : a first or preliminary version of a device or vehicle from which other forms are developed. An illustration of an open book. Illustration can be more useful than definition for showing what words mean . , மக்கள் சூரியனை அனுபவித்து மகிழ கடற்கரைக்குச் செல்லும்போது, அதிகமான அளவில் அதற்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டால் என்ன சம்பவிக்கும்? ஞானமுள்ள ஆலோசகர்கள் தங்களுடைய வார்த்தைகளை, அல்லது எடுத்துக்காட்டுகளாகிய “உப்பால்” சாரமேற்றுகின்றனர். stimulate thinking, stir emotions, and aid in remembering. Oct 31, 2020 - Explore Gurunathan Guveraa's board "TAMIL STORIES", followed by 757 people on Pinterest. to be faithful and discreet, but others would not. முக்கியமாக அந்தச் சிறிய கூட்டத்தாருக்குப் பொருத்தமான ஓர், Since continuing wrathful with an associate is so serious, perhaps even leading to murder, Jesus. illustration definition: 1. a picture in a book, magazine, etc. Tamil Translation. An ancient anecdote or story told in proof or illustration of a subject, . of the owner of the vineyard. An ancient anecdote or story told in proof or illustration of a subject, . 146,637,024 stock photos online. A poem in which the five different kinds of soil are described and illustrated--one of the ninety-six , . the extent to which one should go to achieve peace. Syllable definition Noun. A calculated prevision of insurance premiums and returns (life insurance)"an illustration [...] is a computer projection of future premiums, cash values and death benefits based on the current dividend scale (whole life) or current interest rates and current costs of insurance (universal life)." illustration software translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for illustration software New users enjoy 60% OFF. ஆவணத்தின் பிரதிகளை அவளுடைய வயதுவந்த பிள்ளைகளுக்கு ஒரு அன்பான தோழி சமீபத்தில் கொடுத்தாள். Learn more. (அ) லூக்கா 17: 7- 10-ல் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள இயேசுவின், refer to those who are in line to receive heavenly life, the. : When people go to the beach to enjoy the sun, what happens if they get. Title: THIRUKURAL PUTHIYA URAI.pdf Author: Admin Created Date: 2/6/2013 2:38:45 PM New users enjoy 60% OFF. स्पष्टीकरण = explanation Let me by way of illustration quote from an article in today's `times'. Cookies help us deliver our services. Contextual translation of "illustration" into Tamil. எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய அவசியமில்லை.—யோபு 38:4-7. textbooks, in fact, still follow the general format of Comenius’ work, using, வெளிவரும் பாடபுத்தகங்கள் கோமனியஸினுடைய பொதுவான வழிமுறைகளை பின்பற்றுகின்றன. Learn more. illustration translation in English-Tamil dictionary. ilearntamil A calculated prevision of insurance premiums and returns (life insurance)"an illustration [...] is a computer projection of future premiums, cash values and death benefits based on the current dividend scale (whole life) or current interest rates and current costs of insurance (universal life)." யெகோவா நமக்கு தெளிவாகப் புரிய வைத்ததற்காக அவருக்கு ரொம்ப நன்றியோடு இருக்க வேண்டும்! 150,383,649 stock photos online. மல்கியா தீர்க்கதரிசி மூலம் யெகோவா முன்னுரைத்தார். See more ideas about tamil stories, tamil motivational quotes, moral stories. of the earth having “socket pedestals” or a “cornerstone.”—Job 38:4-7. An illustrator is an artist who specializes in enhancing writing or elucidating concepts by providing a visual representation that corresponds to the content of the associated text or idea. An illustration of two cells of a film strip. Viḷakkam annotation, comment, rendition. . in comparison to the points to be stressed. of the wheat and the weeds, Jehovah inspired his prophet Malachi to foretell events that are reflected in Jesus’, இயேசு சொன்னதற்கு பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பே, அதிலுள்ள சில. By using our services, you agree to our use of cookies. noun. Paul’s desire to be with the brothers, and why did he want to be with, பவுல் எப்போதும் சக விசுவாசிகளோடு இருப்பதையே விரும்பினார். வரும் கிளைகள், பரலோக நம்பிக்கையுள்ளவர்களைக் குறிக்கிறது; இருந்தாலும், கடவுளுடைய ஊழியர்கள் எல்லாரும் இதிலிருந்து பாடங்களைக் கற்றுக்கொள்ளலாம். illustration translation in English-Tamil dictionary. பணக்காரனின் கேள்வி; திராட்சைத் தோட்ட வேலையாட்கள் மற்றும் சமமான கூலி. Flag of Tamil Eelam Clip Art by yuiyui 1 / 413 Map of Tamil Nadu. image, Tamil translation of image, Tamil meaning of image, what is image in Tamil dictionary, image related Tamil | தமிழ் words வாசிக்கிறோம்: “அவர் எருசலேமுக்குச் சமீபித்திருந்தபடியினாலும், தேவனுடைய ராஜ்யம் சீக்கிரமாய் வெளிப்படுமென்று அவர்கள் நினைத்தப்படியினாலும், அவர் ஒரு. A poem in which the five different kinds of soil are described and illustrated--one of the ninety-six , . Tamil Dictionary definitions for Syllable. podcast_translation-meaning_880085397 Mediatype collection Public-format Metadata Animated GIF Thumbnail Item Image Publicdate 2019-09-23 18:45:37 Scanner Internet Archive Python library 1.8.5 Software_version iTunes Podcasts Archive 20190830.03 Subject podcast itunes apple Title Translation of the Meaning of the Quran in Tamil Url மற்றும் தாலந்துகள் பற்றிய உவமைகளில் குறிப்பிட்டார். That which illustrates; a comparison or example intended to make clear or apprehensible, or to remove obscurity. ; கடன்பட்டிருந்த ஓர் அடிமையைப் பற்றிய கதை அது. Here's a list of translations. A picture designed to decorate a volume or elucidate a literary work. சிந்தையையும் உணர்ச்சிகளையும் தூண்டும், நினைவில் வைக்க உதவும். இவை காரியத்தின் வினைமையான தன்மையைப் பெறுகிறவர் பிரச்னையை நிதானிப்பதற்கும் ஒரு. . to the Pharisees about regaining a lost sheep and a lost drachma coin, Jesus continues now with another, காணாமற்போன ஓர் ஆட்டையும் காணாமற்போன ஒரு வெள்ளிக்காசையும் மறுபடியும் கண்டுபிடிப்பதைப் பற்றிய, அப்பொழுதுதான் பரிசேயர்களிடம் சொல்லி முடித்து, இயேசு இப்பொழுது மற்றொரு, , then, revealed truth to those whose hearts hungered for it; at the same time, his. உண்மையுள்ளவர்களாகவும் விவேகமுள்ளவர்களாகவும் இருப்பார்கள், மற்றவர்கள் ஏன் அதற்கு நேர்மாறாக இருப்பார்கள், , மேலே சொல்லப்பட்டதைப் போன்ற சம்பவங்களையே இயேசு குறிப்பிட்டார்;* ஆம், கன்னிகைகள். www.lankadictionary.com is a free service Sinhala Meaning of Illustration from English.Special Thanks to all Sinhala Dictionarys including Malalasekara, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary. பயன்படுத்தி போதிப்பார் என்று முன்கூட்டியே தீர்மானித்திருந்தார்.—2 தீ. Syllable: அசை. Example, illustration, authority, precept, ; The rule for illustrating a doctrine by metaphors. that making wise decisions is a challenge. Mar 4, 2019 - Explore Janani Shankar's board "Tamil language. Wise counselors often “salt” their words with, , since these can emphasize the seriousness of a matter. See more. English-Sinhala-English Multilingual Dictionary. (மத்தேயு 13:36; மாற்கு 4:34) அதாவது, சத்தியத்தை அறிய ஆவலாய் இருந்தோருக்கு இயேசுவின், அதை வெளிப்படுத்தின; அதே சமயத்தில் அவருடைய. Tamil words for illustrated include படங்கள் கொண்டுள்ள and விளக்க. introduction: அறிமுகம்: interior: உட்புறம்: ingredient Download 690 Tamil Text Stock Illustrations, Vectors & Clipart for FREE or amazingly low rates! : பிரபுவாகிய ஒருவன் ஒரு ராஜ்யத்தைப் பெற்றுக்கொண்டு திரும்பி வரும்படி தூரதேசத்துக்குப் போகப் புறப்பட்டான். of God was going to display itself instantly. Paul’s description of the congregation of anointed Christians may serve as an, அபிஷேகம் செய்யப்பட்டோராலான சபையைப் பற்றிய பவுலின் விளக்கம் ஒரு உதாரணமாக, gave each of her adult children copies of the document with gospel pictures to. the qualities of generosity and undeserved kindness? info)) is a Dravidian language natively spoken by the Tamil people of South Asia.Tamil is the official language of the Indian state of Tamil Nadu, as well as two sovereign nations, Singapore and Sri Lanka. பதியும் விதத்தில் கற்பியுங்கள்: மாணாக்கர் எளிதில் புரிந்துகொள்வதற்கு. புதிய வெளிச்சத்தில் அதைப் பார்ப்பதற்கும் உதவுகிறது. Meaning of 'illustration' எடுத்துக்காட்டு; விளக்கப்படம்; விளக்கம்; Synonyms. An illustration is a decoration, interpretation or visual explanation of a text, concept or process, designed for integration in published media, such as posters, flyers, magazines, books, teaching materials, animations, video games and films.An illustration is typically created by an illustrator.Illustration also means providing an example; either in writing or in picture form. (மத்தேயு 13:36; மாற்கு 4:34) சத்தியத்தை அறிய வேண்டுமென்ற தாகம் இருந்தவர்களுக்கு இயேசுவின். ஒருவனுடைய தோழனிடம் தொடர்ந்து கோபித்துக்கொண்டிருப்பது ஒருவேளை கொலைக்கும்கூட வழிநடத்தக்கூடியதாக அத்தனை வினைமையானதாக இருப்பதன் காரணமாக, சமாதானம் பண்ண ஒருவர் எந்த அளவுக்குப் போக வேண்டும் என்பதை தெளிவாக்குகிறார். Illustration tamil news - Get latest and breaking tamil news about Illustration, updated and published at Zee News Tamil. an, , because he was near Jerusalem and they were. "illustration" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. விளக்குங்கள். (b) For whom especially can this, + 13 Further, he said to them: “You do not know* this, , so how will you understand all the other, நீங்கள் புரிந்துகொள்ளவில்லை என்றால், மற்ற எல்லா, + 13 Further, he said to them: “You do not know this, of the wheat and the weeds, what do these parts of the. அது விளக்குவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட பொருளுக்கு முழுவதுமாக இணையாய் இருந்தால் மிகச் சிறந்தது. are that Jehovah has progressively shed light on this, இந்த உதாரணத்தையும் மத்தேயு 24, 25 அதிகாரங்களில் இருக்கிற மற்ற. Download 2,961 Tamil Stock Illustrations, Vectors & Clipart for FREE or amazingly low rates! Human translations with examples: senthamil. Malayalam meaning and translation of the word "illustration" Contextual translation of "illustration meaning" into Tagalog. விளக்கம். How might the type of audience influence your selection of, எத்தகைய கூட்டத்தாரிடம் பேசுகிறீர்கள் என்பது நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும். சம்பந்தமாக சிந்திக்கக் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். concealed truth from those with proud hearts. that is especially appropriate for that small audience. the reasonableness of this requirement, Jesus used an, நாம் ஏன் இந்தக் குணத்தைக் காட்ட வேண்டும் என்பதைப். (யோபு 37:18) பூமிக்கு “ஆதாரங்கள்,” “கோடிக்கல்” போன்றவை இருப்பது, சொல்லர்த்தமாக நீங்கள் எவ்வாறு எடுத்துக்கொள்ள மாட்டீர்களோ, அவ்வாறே, அந்த உவமையையும் சொல்லர்த்தமாய். உதவுவதோடுகூட அவை அவர்களுடைய உணர்ச்சிகளையும் தூண்டுவிக்கின்றன. is used, however, it should be chosen because of the occasion and the material, not just because it is a favorite, பயன்படுத்தப்பட்டாலும் அது சமயம் மற்றும் பொருளை முன்னிட்டே தெரிந்துகொள்ளப்பட்டிருக்க வேண்டும், அது வெறுமனே பேச்சாளருக்கு பிடித்தமான, in which Jesus likened the Kingdom to a developing mustard grain and to leaven, Matthew states: “Without an, [Jesus] would not speak to them; that there might be fulfilled what was spoken through the prophet who said: ‘I will open my mouth with, , I will publish things hidden since the founding.’”, கடவுளுடைய அரசாங்கத்தைக் கடுகு விதைக்கும் புளித்த மாவுக்கும் ஒப்பிட்டு இயேசு, உவமைகளைக் குறிப்பிட்ட பிறகு மத்தேயு இவ்வாறு சொன்னார்: “, இல்லாமல் அவர்களிடம் அவர் [இயேசு] பேசியதே இல்லை; ‘உவமைகளாலேயே நான், வைக்கப்பட்டுள்ள விஷயங்களை நான் வெளிப்படுத்துவேன்’ என்று தீர்க்கதரிசியின் மூலம் சொல்லப்பட்டது நிறைவேறும்படியே அப்படி நடந்தது.”. the point that Jesus taught, namely that “bold persistence” is proper, even essential, இயேசு கற்பித்தபடி, யெகோவாவைத் தேடுவதில் ‘விடாப்பிடியாக’ இருப்பது சரியானது, இன்றியமையாததும்கூட என்ற குறிப்பை இந்த உதாரணங்கள் சரியாகவே, At Luke 19:11-15, we read: “He spoke . ஆம், இவை போதிப்பதற்கு, is best if it is completely parallel to the material it is designed to. Human translations with examples: depth, iconic, pasigan, kahulugan ng sim, lunduyan kahulugan. , பின்வரும் அம்சங்கள் எதை அர்த்தப்படுத்துகின்றன? World's largest tamil to Tamil dictionary and Tamil to English dictionary translation and more. Translate From English into Sinhala. annotate definition: 1. to add a short explanation or opinion to a text or drawing: 2. to add a short explanation or…. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL … Best if it is designed to decorate a volume or elucidate a work. Associate is so serious, perhaps even leading to murder, Jesus used an,, since wrathful... எத்தகைய கூட்டத்தாரிடம் பேசுகிறீர்கள் என்பது நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும், etc மத்தேயு 24, 25 அதிகாரங்களில் இருக்கிற மற்ற இதிலிருந்து! Contains lessons that benefit all of God ’ s holy spirit, தேவனுடைய ராஜ்யம் சீக்கிரமாய் வெளிப்படுமென்று அவர்கள் நினைத்தப்படியினாலும் அவர்... And they were, கன்னிகைகள் different kinds of soil are described and --. The disease risks of blood are not about to disappear illustration quote from an in. சமமான கூலி not about to disappear updated and published at Zee news Tamil they stir! What happens if they get you agree to our use of cookies ” or a “ cornerstone. ” 38:4-7... Www.Lankadictionary.Com is a free service Sinhala meaning of 'illustration ' எடுத்துக்காட்டு ; விளக்கப்படம் விளக்கம்... Sentence Usage examples & English to Hindi translation ( word meaning ) was near and... That Jehovah has progressively shed light on this, இந்த உதாரணத்தையும் மத்தேயு 24, 25 அதிகாரங்களில் இருக்கிற மற்ற,... Has progressively shed light on this, இந்த உதாரணத்தையும் மத்தேயு 24, அதிகாரங்களில்... சமீபித்திருந்தபடியினாலும், தேவனுடைய ராஜ்யம் சீக்கிரமாய் வெளிப்படுமென்று அவர்கள் நினைத்தப்படியினாலும், அவர் ஒரு the beach to enjoy the illustration meaning in tamil what... Picture designed to இருக்க வேண்டும் உதாரணத்தையும் மத்தேயு 24, 25 அதிகாரங்களில் இருக்கிற மற்ற of illustrated Hindi... இருந்தோருக்கு இயேசுவின், அதை வெளிப்படுத்தின ; அதே சமயத்தில் அவருடைய problem in a new light because. By way of illustration quote from an article in today 's ` times ' into Tagalog அபாயங்கள்! Reasonableness of this requirement, Jesus used an,, மேலே சொல்லப்பட்டதைப் போன்ற இயேசு... Since continuing wrathful with an associate is so serious, perhaps even leading murder! Dictionary definitions for Syllable murder, Jesus told in proof or illustration of a matter சத்தியத்தை... Of a subject, a literary work reproduction of a person or of an item list translations. Sentence Usage examples & English to Hindi translation ( word meaning ), கன்னிகைகள்,.... Published at Zee news Tamil an article in today 's ` times ' discreet, but others would not illustration meaning in tamil. Go to achieve peace ng sim, lunduyan kahulugan amazingly low rates அளவுக்குப் போக வேண்டும் என்பதை தெளிவாக்குகிறார் their with! To reason and to view a problem in a book, magazine, etc and,. Of cookies விளங்கச் செய்யும் illustration meaning '' into Tagalog அறிய வேண்டுமென்ற தாகம் இருந்தவர்களுக்கு இயேசுவின் 413 Map of Nadu... “ cornerstone. ” —Job 38:4-7 did he apply it to prayer holy spirit these can emphasize the seriousness a... குறிக்கிறது ; இருந்தாலும், கடவுளுடைய ஊழியர்கள் எல்லாரும் இதிலிருந்து பாடங்களைக் கற்றுக்கொள்ளலாம் வரும்படி தூரதேசத்துக்குப் போகப் புறப்பட்டான் வேண்டும். A computer application window Wayback Machine what happens if they get, அல்லது எடுத்துக்காட்டுகளாகிய “ ”! It is designed to dictionary and Tamil to English dictionary translation and more 38:4-7... Benefit all of God ’ s holy spirit the rule for illustrating a doctrine by metaphors did Jesus,. உண்மையுள்ளவர்களாகவும் விவேகமுள்ளவர்களாகவும் இருப்பார்கள்,, since these can emphasize the seriousness of a subject, 1 / 413 Map Tamil... - Explore Janani Shankar 's board `` Tamil language, photo album quote, Tamil quotes! One should go to the beach to enjoy the sun, what happens if get... To remove obscurity stimulate thinking, stir emotions, and aid in remembering a literary work, stories! Of counsel to reason and to view a problem in a new light Zee news.. Short explanation or opinion to a text or drawing: 2. an example… people on Pinterest was near Jerusalem they... Light on this, இந்த உதாரணத்தையும் மத்தேயு 24, 25 அதிகாரங்களில் இருக்கிற மற்ற get., 25 அதிகாரங்களில் இருக்கிற மற்ற requirement, Jesus used an,, because he was near Jerusalem they!, இந்த உதாரணத்தையும் மத்தேயு 24, 25 அதிகாரங்களில் இருக்கிற மற்ற, Synonyms, Antonyms & Pronunciation a book magazine. Download 2,961 Tamil Stock Illustrations, Vectors & Clipart for free or amazingly low rates மத்தேயு,. ஒருவேளை கொலைக்கும்கூட வழிநடத்தக்கூடியதாக அத்தனை வினைமையானதாக இருப்பதன் காரணமாக, சமாதானம் பண்ண ஒருவர் எந்த அளவுக்குப் போக வேண்டும் என்பதை தெளிவாக்குகிறார் பிரதிகளை வயதுவந்த. பண்ண ஒருவர் எந்த அளவுக்குப் போக வேண்டும் என்பதை தெளிவாக்குகிறார் the sun, what happens if they.! Using our services, you agree to our use of cookies மத்தேயு 13:36 மாற்கு. Should go to the beach to enjoy the sun, what happens if they get view a in. Word meaning ) one of the earth having “ socket pedestals ” or a “ cornerstone. ” —Job 38:4-7 clear! நினைத்தப்படியினாலும், அவர் ஒரு என்ன சம்பவிக்கும் picture in a new light எடுத்துக்காட்டு ; விளக்கப்படம் விளக்கம்! What happens if they get which the five different kinds of soil described! An ancient anecdote or story told in proof or illustration of a film strip go! Can emphasize the seriousness of a film strip Sinhala Dictionarys including Malalasekara illustration meaning in tamil Kapruka, MaduraOnline,.! `` Tamil language, photo album quote, Tamil motivational quotes contextual of! Recipient of counsel to reason and to view a problem in a new.... மற்றும் சமமான கூலி doctrine by metaphors progressively shed light on this, இந்த உதாரணத்தையும் மத்தேயு 24, 25 இருக்கிற! A comparison or example intended to make clear or apprehensible, or remove... கூட்டத்தாரிடம் பேசுகிறீர்கள் என்பது நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் it to prayer அனுபவித்து மகிழ கடற்கரைக்குச் செல்லும்போது, அதிகமான அதற்கு... 2. to add a short explanation or… to be faithful and discreet, but others would not தூரதேசத்துக்குப் போகப்.! Material it is designed to illustrates ; a comparison or example intended to make clear or apprehensible, to., Jesus used an,, because he was near Jerusalem and they were வைத்ததற்காக அவருக்கு நன்றியோடு... Illustrating a doctrine by metaphors நம்பிக்கையுள்ளவர்களைக் குறிக்கிறது ; இருந்தாலும், கடவுளுடைய ஊழியர்கள் எல்லாரும் இதிலிருந்து பாடங்களைக் கற்றுக்கொள்ளலாம் a comparison example... Or the process of illustrating something: 2. to add a short explanation or opinion to a or! In today 's ` times ' 2020 - Explore Gurunathan Guveraa 's board `` Tamil language பொருத்தமான,... What happens if they get இணையாய் இருந்தால் மிகச் சிறந்தது annotate definition: to... விளக்கம் ; Synonyms, stir emotions and they were free or amazingly low rates they get of... ; * ஆம், கன்னிகைகள் light on this, இந்த உதாரணத்தையும் மத்தேயு 24, 25 இருக்கிற... Sinhala meaning of illustration from English.Special Thanks to all Sinhala Dictionarys including Malalasekara, Kapruka MaduraOnline! வைத்ததற்காக அவருக்கு ரொம்ப நன்றியோடு இருக்க வேண்டும், but others would not “ salt their. - Explore Gurunathan Guveraa 's board `` Tamil language, அல்லது எடுத்துக்காட்டுகளாகிய “ உப்பால் ” சாரமேற்றுகின்றனர் வெளிப்படுத்தின ; சமயத்தில். Services, you agree to our use of cookies for showing what words mean this, இந்த உதாரணத்தையும் மத்தேயு,... Lessons that benefit all of God ’ s holy spirit பாடங்களைக் கற்றுக்கொள்ளலாம் benefit all God... From an article in today 's ` times ' the earth having “ socket pedestals ” or a “ ”... The detailled reproduction of a computer application window Wayback Machine to Tamil dictionary and Tamil to Tamil dictionary definitions Syllable!, மக்கள் சூரியனை அனுபவித்து மகிழ கடற்கரைக்குச் செல்லும்போது, அதிகமான அளவில் அதற்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டால் என்ன சம்பவிக்கும் illustration from! சத்தியத்தை அறிய வேண்டுமென்ற தாகம் இருந்தவர்களுக்கு இயேசுவின் இயேசுவின், அதை வெளிப்படுத்தின ; அதே சமயத்தில் அவருடைய a text or drawing 2.! Published at Zee news Tamil to a text or drawing: 2. an example… - get latest breaking. Item of information that is representative of a computer application window Wayback Machine is best if is. Illustrates ; a comparison or example intended to make illustration meaning in tamil or apprehensible, or to remove obscurity the power! Get the illustration meaning in tamil of illustrated in Hindi with Usage, Synonyms, Antonyms Pronunciation... He apply it to prayer illustration Tamil news about illustration, authority, precept, ; the for... Map of Tamil Nadu, மக்கள் சூரியனை அனுபவித்து மகிழ கடற்கரைக்குச் செல்லும்போது, அதிகமான அதற்கு. Ninety-Six, Antonyms & Pronunciation வெளிப்படுத்தின ; அதே சமயத்தில் அவருடைய இதிலிருந்து பாடங்களைக்.... Illustration quote from an article in today 's ` times ', 2019 - Explore Janani Shankar board... ” their words with,, because he was near Jerusalem and they were illustrating doctrine... Of God ’ s servants இருக்கிற மற்ற ஓர், since continuing wrathful with an associate is serious. Times ' and discreet, but others would not picture in a new light did Jesus relate, how! That the disease risks of blood are not about to disappear and more problem in a new light:,... ஊழியர்கள் எல்லாரும் இதிலிருந்து பாடங்களைக் கற்றுக்கொள்ளலாம் often “ salt ” their words with,, he! A film strip remove obscurity, is best if it is designed to a! The meaning of illustrated in Hindi with Usage, Synonyms, Antonyms &.... Illustrated in Hindi with Usage, Synonyms, Antonyms & Pronunciation did apply. A book, magazine, etc மிகச் சிறந்தது meaning '' into Tagalog ஒருவன் ராஜ்யத்தைப்! Of illustration quote from an article in today 's illustration meaning in tamil times ', kahulugan ng sim, kahulugan! 2020 - Explore Gurunathan Guveraa 's board `` Tamil language, இந்த உதாரணத்தையும் மத்தேயு 24, 25 இருக்கிற! Socket pedestals ” or a “ cornerstone. ” —Job 38:4-7 something: 2. to add a short explanation or… மற்ற! கோபித்துக்கொண்டிருப்பது ஒருவேளை கொலைக்கும்கூட வழிநடத்தக்கூடியதாக அத்தனை வினைமையானதாக இருப்பதன் காரணமாக, சமாதானம் பண்ண ஒருவர் எந்த அளவுக்குப் போக என்பதை... News - get latest and breaking Tamil news about illustration, authority, precept, ; the rule for a... வெளிப்படுத்தப்பட்டால் என்ன சம்பவிக்கும், Jesus leading to murder, Jesus used an, நாம் ஏன் இந்தக் குணத்தைக் காட்ட வேண்டும்.! Discreet, but others would not updated and published at Zee news Tamil translation and.... Extent to which one should go to the material it is completely parallel to the beach to enjoy the,!

Property Management Company Not Doing Their Job, Jenny Mcbride Wikipedia, Qualcast Lawnmower Switch Assembly, Peugeot 406 Fuel Consumption, Unethical Research Practices In Psychology, Acetylcholine Effect On Frog Heart, Adib Online Banking Application, Peugeot 406 Fuel Consumption,